Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Полово-предавани инфекции

Венерологията е специалност, която се занимава с полово-предаваните инфекции – тяхното разпространение, начини за предаване, усложнения и отражение върху общото здраве на човек.

Прегледът за полово-предавани инфекции е началния метод за ориентиране на лекаря в оплакванията и установяване на засягането на лигавиците. По време на прегледа се взимат и материали за допълнителни изследвания – микробиологични, микологични, вирусологични и ДНК проби. Тези тестове са от основно значение за поставяне на точна и навременна диагноза на естеството на заболяването и провеждане на адекватно лечение.

Тук можете да се запознаете с диагностичните и лечебни процедури, извършвани в Дерматологична клиника „София.”

В случай, че след прочитане на предоставената информация все още имате въпроси относно предстоящата Ви процедура или изследване, можете да се свържете с лекар от Дерматологична клиника „София”, който ще отговори на всички въпроси, които Ви интересуват.

Повече информация за полово-предаваните болести и начините за навременното им установяване и лечение можете да намерите в секцията „Полово-предавани болести”.