Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Дерматология

Дерматологията е специалност, която се занимава с проблемите на човешката кожа – изучава нейните заболявания, търси и прилага начини за лекуването им.

Основен диагностичен метод в дерматологичната практика е прегледа на кожата, който включва оглед и при необходимост от допълнително изясняване – взимане на материали за изследване – микробиологично, хистологично и др. Това позволява на консултиращия лекар да постави точна диагноза и да препоръча коректно лечение.

Тук можете да се запознаете с диагностичните и лечебни процедури, извършвани в Дерматологична клиника „София.”

В случай, че след прочитане на предоставената информация все още имате въпроси относно предстоящата Ви процедура или изследване, можете да се свържете с лекар от Дерматологична клиника „София”, който ще отговори на всички въпроси, които Ви интересуват.

Повече информация за заболяванията на кожата и начините за справяне с тях можете да намерите в секцията „Обща дерматология” и „Детска дерматология”.