Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Медицински секретари

       

     Даниела Миленова                    Надя Петрова                        Илиана Борисова                         
                                                                                                             мед.сестра