Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Д-р Николай Найденов, д.м.

Образование и квалификация

1981 - завършено средно образование - 31 ЕСПУ с разширено изучаване на английски език - София

1991 - завършено     висше      образование - Медицинска Академия, Медицински факултет -

София. Диплома сер. АЕ № 011413/1991

1999- специалност по дерматология и венерология. диплома сер.АС № 006398/1999

1996 - специализация по дерматохирургия и козметология, в САЩ, Калифорния, "Болница

Хънтингтън бийч" при Д-р Анджелин Дао.

2002   -  специализация по фотодинамична терапия в дерматологията в Клиниката по дерматология и венерология към Медицински Университет - Цюрих, ръководител проф. Гюнтер Бург

2005 - образователна и научна степен ДОКТОР-диплома № 29771 / 10.06.2005 г.

 Научни публикации:

Хексаметилентетрамин лосион -локална тераnия при Акне вулrарис. Дерматология и Венерология, 1/1998, 12 -15 1997

Найденов Н., Цанков Н. "Фотодинамична терапия в дерматологията." Дерматология и венерология, 2001; 2:3-10 2001

Найденов Н., Цанков Н. "Фотодинамична терапия с локално приложена 5-аминолевулинова киселина при carcinoma basocellulare, локализиран в близост до angulus oculi." Българска медицинска практика. 2003; 3: 6-7 2003

Найденов Н., Обрешкова Е., Цанков Н. "Фотодинамична терапия при carcinoma basocellulare planum cicatrisans." Дерматология и венерология, 2004; 1:21-24 2004

Казанджиева Ж., Николова А., Найденов Н., Цанков Н." Локална терапия с Homeoplasmin след фтодинамична, лазер и IРLтерапия." Дерматология и венерология, 2004; 2:17-19 2004

Naidenov N., Obreshkova Е., Tsankov N. "Randomised DouЫe-Blind Placebo-controlled Study of Hexamethylenetetramine -lotion for the Treatment of Acne"   · Cosmetische Medizin 5/2002; 266-269 2002

Naidenov N., Dencheva R., Tsankov N. "Recuпence  Rate ofBasal  Cell Carcinoma After Topical Aminolevulinic acid- Based Photodynamk  Therapy." Acta Dermatovenerol Croat. 2004; 3:157-161

 Членство в професионални организации:

  • 1992 -  Член на Българския Лекарски Съюз
  • 1994 - Член на Българското Дерматалогично Дружество
  • 2008 - Член на Съюза на Учените в България

 Чужди езици:

Английски, Италиански, Руски (писмено и говоримо)

 

Вижте приемните часове на д-р Н. Найденов