Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Д-р Весела Петкова

Завършва медицина в Медицински Факултет, Медицински Университет – гр. София.

Специализира Дерматология и Венерология в Катедра по Дерматология и Венеролгия на МУ – гр. София

Придобива специалност по дерматология и венерология през 2006 г.

Стипендии

Стипендиант на "Американската Академия по Дерматология и Венерология" - Вашингтон 2007 година.

Стипендиант на "Международната Асоциация по Дерматология и Венерология" - Прага 2009 година.

Конференции и курсове

Участник – презентатор в национални конференции на тема "Рядко наблюдавани дерматологични случаи"

Курс "Съвременни аспекти на биохимията"

Курс по Дерматохистопатология- ВМА 2009

Членува

  • Член на Дружеството по Естетична Дерматология