Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Д-р Ивайло Петров

Д-р Ивайло Петров
Д-р Ивайло Петров

Завършва медицина през 1998 година в Медицински Университет, София. Има призната специалност по „Дерматология и венерология” и защитена докторска дисертация на тема: „Рискови фактори, клетъчен цикъл, пролиферация и апоптоза в канцерогенезата на базалноклетъчния и плоскоклетъчния карцином на кожата”

Професионален опит:

2010 – Дерматологична клиника „София”

2010 - Медицински център "Полимед"

2007-2010 – Отделение по Дерматология и венерология, Токуда болница - София

2000-2007 – Клиника по Дерматология и венерология, Университетска болница „Александровска” - София

Образование:

1992–1998 – Медицински Университет – София, Магистърска степен по медицина

2002–2003 – Свободен университет „Бенджамин Франклин”, Берлин, Германия, Клиника по Дерматология.  Клинична специализация - хирургическо и консервативно лечение на рака на кожата

2002 – Свободен университет „Бенджамин Франклин”, Берлин, Германия, Клиника по Дерматология – Специализиран курс „Приложение на лазери в дерматологията”

06/2005–10/2005 – Университетска болница, Цюрих, Швейцария. Клиника по Дерматология. Клинична специализация и проучване върху генетичните механизми на развитие на немеланомните тумори на кожата

2004-2008 – Медицински Университет – София, Катедра по дерматология и венерология – Клинична специализация по дерматология и венерология

2000–2008 – Медицински Университет – София, Катедра по дерматология и венерология – Аспирантура на тема рак на кожата

2008 – Медицински Университет – София, Катедра по дерматология и венерология – Придобита специалност по дерматология и венерология

2008 - Придобита научна степен „Доктор по медицина” след успешна защита на дисертационен труд на тема: „Рискови фактори, клетъчен цикъл, пролиферация и апоптоза в канцерогенезата на базалноклетъчния и плоскоклетъчния карцином на кожата”

2009 - Прилагане на PLLA (Sculptra) за оформяне на лицев контур

2010 – Курс за практическо приложение на Ботулинов токсин

2010 - Курс за лечение на хронични язви на долни крайници - Kreiskliniken Ostallgau, Marktoberdorf, Германия

 

Вижте приемните часове на д-р И. Петров