Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Естетична дерматология

Естетичната дерматология е специалност, която цели подобряване на естетичния вид и коригиране на различни несъвършенства на кожата, структурата на лицето или тялото чрез прилагане на инвазивни, миниинвазивни и неинвазивни медицински процедури. Теоретчните познания и практическите методи, които използват специалистите се прилагат при здрави хора и целят подобряване на външния вид, качеството на кожата, формата и пропорциите на тялото и лицето.

Дейностите, предлагани в спектъра на естетичната дерматология се осъществяват в съответствие  със следните принципи:

Индивидуален подбор на необходимата процедура в зависимост от потребностите на съответния пациент

Провеждане на процедурите, съобразно изискванията на добрата медицинска практика

Спазване на правилата за дезинфекция и асептика, гарантиращо намаляване на потенциалните странични ефекти от процедурите

Съобразяване на необходимостта от провеждане на определена процедура с естетичните  норми за структура на човешкото тяло и лице

Приоритизиране на неинвазивните дейности и прибягване към по-инвазивните техники при липса на ефект от консервативните процедури

Прилагане само на регистрирани за приложение в страната или Европейския съюз лекарствени продукти или медицински изделия.

Процедурите за естетична дерматология се извършват в клиника REVERSE.