Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Структура на космите

Във всички култури косата има специално значение. Косата е естесвен моден аксесоар и е пълна със символизъм като средство за себеизразяване.

При здравия човек косата съдържа 100 000 до 150 000 косъма с гъстота до 200 косъма на см2. Нормално косата расте с около 1 см за месец, а ежедневно се губят между 80 -120 косъма.

Състав на косата

Химичният състав на косата е следният: въглерод, кислород, азот, водород и сяра. Основната съставка на косата е кератинът, склеропротеин с голяма химическа устойчивост и механична сила.

Косъмът се състои от няколко основни части: космено стъбло, корен на косъма и космен фоликул.

Косменият фоликул се състои от космена луковица, вътрешна обвивка на корена и стъбло на косъма. Космената луковица наподобява на лук и притежава кухина, в която е разположена дералната папила. Луковицата съдържа космен матрикс, зародишен слой, който формира вътрешната обвивка на корена, и космено стебло, образувано от медула, кортекс и кутикула. До луковицата достигат хранителни вещества посредством собствени кръвоносни съдове. Външната обвивка на корена напълно обгръща космения фоликул и, заедно с вътрешната обвивка, защитава стеблото на косъма във фоликула. Мастната жлеза е разположена в най-горната част на фоликула, както и мускул еректор на косата.

Фази на растеж на косъма

Растежът на косата е цикличен и асинхронен процес. Здравата коса преминава три фази, превърнати в цикли: анаген, катаген и телоген.

 

 

При хора със здрава коса 85% от космите са в анагенна, 1% в катагенна и 14% в телоганна фаза по всяко време.

През анагенната или растежната фаза, матриксните клетки бързо се делят и обуславят растежа на космената луковица. Анагенната фаза продължава между три и осем години. След преминаването си към косъма клетките се превръщат в клетки на космената обвивка и косменото стебло, т.е.медула, кортекс и кутикула. Процесът на диференциация на клетките на косъма завършва с образуването на кератин - основната съставка на косменото стебло, и пълна кератинизация на клетките на корена на косъма.

В катагенната или преходната фаза деленето на косъм-образуващите клетки постепенно е към края си. Космената луковица се отделя от дермалната папила и започва програмираната клетъчна смърт. Косменият фоликул се смалява на около една трета от предишната си дължина и мигрира към повърхността на скалпа. Катагенната фаза продължава 2 до 3 седмици.

Косата попада в телогенната фаза или фазата на покой, активно или пасивно, като новата растяща коса избутва старата. Фоликулът в тази фаза се придвижва дълбоко в дермиса и в дермалната папила, до този момент с намален брой клетки, и започва друга анагенна фаза с растеж на нови косми. Телогенната фаза продължава два до четири месеца.