Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Хемангиом

Хемангиомите са често срещани доброкачествени съдови тумори. Наблюдават се предимно в детска възраст и ангажират 10-12% от децата под 1 година.

В около 20% от случаите хемангиомите могат да бъдат установени още при раждането, а приблизително 75-85% от тях се появяват през първите 4 седмици от живота на детето.

Характерно за хемангиомите на детската възраст е бързият им растеж, последван от бавно обратно развитие с прогресивно намаляване на размерите на лезията до пълното й изчезване.

Независимо от доброкачествения характер на повечето видове хемангиоми, тяхното нарастване може да доведе до развитие на усложнения. Тези проблеми обикновено включват болезнено разраняване – предимно в областта на седалището, инфекции, кървене или функционални нарушения – когато хемангиома е локализиран в зоната на очите, носа, устата или ушния канал. Когато лезиите са в областта на лицето те представляват и козметичен дефект, причиняват психически дискомфорт, както за детето, така и за неговите родители. Често децата стават раздразнителни, нямат апетит, страдат от безсъние, което се отразява и на общото им състояние.