Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Бактериални инфекции на кожата

Бактериалните инфекции са едни от често наблюдаваните заболявания на кожата. Те засягат хора от всички възрастови групи, пол и раса.

Характерно за заболяванията от тази група е инфекциозния им характер - те се предизвикват от различни видове бактерии, които навлизат в организма или от околната среда или при контакт с друг заразен човек. Не всички бактериални инфекции са заразни.

Еризипулът, известен още като червен вятър не се предава от човек на човек. За възникването му е необходимо да има нараняване на кожната повърхност, през което бактерия, който обитава околната среда навлиза в подкожните тъкани и предизвиква заболяване.

Друга част от бактериалните заболявания са заразни и се предават от човек на човек - т.напр. импетигото, което е сред най-често срещаните заболявания особено в детска възраст и може да се предаде от човек на човек или при ползването на общи предмети в бита.

В тази част от нашата библиотека ще намерите задълбочена информация относно причинителите, начина на протичане на бактериалните инфекции, както и някои съвети за това как да се предпазите от заразяване.