Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Основни знания за кожата

Кожата е най-големия човешки орган и най-външна покривка на тялото. Тя е орган от човешкото тяло, който притежава редица функции - защитава организма ни от факторите на околната среда, разположените в нея рецептори са отговорни за сетивността на различните зони от човешкото тяло, благодарение на функционирането на потните жлези на повърхността на кожата се осигурява терморегулацията на кожата и др.

Под думата кожа повечето хора разбират тънкия слой който виждат на повъхността на тялото, но всъщност кожата е един от най-сложно устроените органи на човешкото тяло.