Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Полово-предавани болести

Венерологията е наука, която изучава и лекува инфекциите, предавани по полов път. Името на специалността идва от името на римската богиня Венера и се асоциира с любовта, красотата и възможността за размножаване на човек.

Наименованията „Полово-предавани болести” или „полово-предавани инфекции” се използват като взаимно-заменяеми термини и като синоним на наименованието „венерически болести”, което понастоящем се приема за остаряло.

Венерическите заболявания включват бактериални, вирусни, гъбични и паразитни инфекции. Някои от важните инфекции, предавани по полов път са ХИВ-инфекция, сифилис, гонорея, кандида, херпес симплекс, човешки папиломен вирус, трихомоназа и краста.

Значимите усложнения на болестите, предавани по полов път ги правят едни от социално-значимите заболявания в човешката патология. Дълготрайните последици от тяхното боледуване са свързани както с хронични инфекции и нарушения в сексуалната функция, така и с късната невъзможност за зачеване, износване и раждане на живо и жизнеспособно дете.

Решаването на проблеми, свързани със сексуалната активност на човек често са свързани освен с медицински и с множество социални фактори и морални норми. Трябва да бъдат взети предвид не само механизмите за разпространение на заболяването, но и културните и социални норми в общността и как те биха повлияли предаването на заболяванията.

Предпазването от разпространението на полово-предаваните инфекции е свързано с популяризиране на здравното образование – разясняване сред различни социални групи на същността на инфекциите, предавани по полов път и начините за предпазване и лечение от тях.