Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Обща дерматология

Дерматологията е медицинска специалност, която изучава характеристиките на кожата, нейните промени, настъпващи под влияние на различни вътрешни или външни за организма фактори и лечението на кожните заболявания.

От гледна точка на практиката, дерматологията е изключително разнообразна специалност. От една страна тя се занимава с дълбочинното теоретично познаване на болестите на кожата, а от друга навлиза в практическите хирургични техники, необходими за повлияване на кожните тумори.

Диагностиката на кожните заболявания използва всички възможни техники, с които борави медицинската наука – микробиологини, хисто-патологични, образна диагносика и др.

През последното десетилетие беше разработено едно ново направление в практическата работа на дерматолозите – естетичната дерматология. Нейните принципи и практика дават възможност за корекция на видимите белези на стареене на кожата чрез използване на съвременните постижения на науката. В тази област се прилагат в практиката както последните технически достижения на медицинската наука, представени от лазерните технологии, така и инжектиране на различни биологично активни и инертни по действието си продукти, които водят до видим обрат в белезите на стареене на кожата.