Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Нашите дейности

Дермато-венерологията е една от най-разнообразните специалности в медицинската практика. Като такава тя използва изключително широк набор от диагностични и терапевтични процедури за установяване и лечение на заболяванията.

В тази част от нашата страница сме се опитали да представим пред вас в детайли процедурите и диагностичните техники, които прилагаме за поставяне на диагноза и за повлияване на съответните проблеми и заболявания.

В случай, че след прочитане на предоставената тук информация все още имате въпроси относно предстоящите ви процедури и изследвания, Вие можете да се свържете с лекар от Дерматологична клиника „София”, който ще отговори на всички въпроси, които Ви интересуват.