Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Д-р Людмила Цанкова

Завършва медицина през 1993 година в МУ-Плевен. Има призната специалност по „Дерматология и венерология „ от 1999г.

Професионален опит:
2015 Дерматолог, Дерматологична клиника «София» - София;
2011 Дерматолог, Клиника по дерматовенерология и алергология, ВМА–МБАЛ - София;
2011 Дерматолог, Медицнски институт на МВР- София;
2010 Старши ординатор - Кожно отделение V МБАЛ – София;
2009 Дерматолог, Хил клиник – София;
2006 Дерматолог, КДВА ВМА – София;
2006 Главен експерт - НЗОК – София;
2005 Ординатор, Кожна клиника  УМБАЛ „Александровска” – София;
2005 Дерматолог, Диспансер Кожни и венерически болести- София;
1998 Специализация Медицинска Академия София - Катедра Дерматология и венерология- София.

Образование:
1993 Магистър по медицина, МУ Плевен
1999 Специалност дерматология и венерология, Медицинска академия-София
2003 Диагностични методи в микологията – МУ София
2004 Лазер терапия – МУ София

Професионални интереси:

  • Естетична дерматология
  • Детска дерматология
  • Полово-предавани инфекции
  • Дерматоалергология

Научни публикации:
Участие в научни конгреси, конференции и симпозиуми на EADV, AAD, обучения и участия в семинари и конгреси на българското дерматологично дружество както следва: 11 участия с доклади на български конгреси; международни конгреси – 5 с постери, от които едно на първо място; публикации в български списания – 8; в чужди – 1. Под-изследовател в две проучвания.
Автор на постер “Карцинома гландуле маме метастатикум кутис” ХII конгрес EADV Барселона
Съавтор на статия „Еритромелалгия – успешна терапия с Cyclo 3 forte”, списание “Алергия и астма”
Съавтор на статия „Хексаметилентетрамин - лосион, локална терапия на Acne vulgaris. Произволно “двойно - сляпо”, плацебо изследване на 62 пациенти с различни форми на акне” списание “Дерматология и венерология”

Членство в научни организации:

  • Българско Дерматологично Дружество
  • Бългаски лекарски съюз

Вижте приемните часове на д-р Л. Цанкова