Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Изследване на урина. Ценоразпис

УслугаЦена
Общо химично изследване и седимент
 
4,90 лв.
Белтък
 
3,30 лв.
Креатинин
 
3,30 лв.
Креатининов клирънс
 
8,80 лв.
Кортизол
 
18,60 лв.
Калций
 
3,30 лв.
Фосфор
 
3,30 лв.
Амилаза
 
7 лв.
Микроалбумин
 
14,30 лв.
Наркотични вещества
 
41,80 лв.
Химичен анализ на конкремент
 
82,50 лв.