Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Имунохематология. Ценоразпис

УслугаЦена
Кръвна група и RH
 
18,70 лв.
Еритроантитела АЛО/АВТО
 
39,60 лв.
АВО - Несъвместимост майка – плод
 
27,50 лв.
Специфичност на еритроантитела
 
44 лв.
Определяне на титър на еритроантитела
 
39,60 лв.
RH фенотип и KELL – антитела
 
41,80 лв.
Алоеритроантитела (RH)
 
35,20 лв.