Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Щитовидна жлеза

УслугаЦена
FT3 свободен трийодтиронин
 
17,50 лв.
FT4 свободен тироксин
 
17,50 лв.
TSH тиреотропин
 
17,50 лв.
TRAB анти - TSH рецептор-автоантитела
 
38,50 лв.
ТАТ тиероглобулинови антитела
 
17,50 лв.
МАТ микрозомални антитела
 
17,50 лв.
Тиреоглобулин
 
35,50 лв.