Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Финансиране на дейността

Медицинската дейност в Дерматологична клиника „София” се осъществява по следните финансови направления:

Финансиране от НЗОК:

Прегледите могат да бъдат извършени с направление №3 за специалист-дерматолог, финансирано от НЗОК

Датата на издаването на направлението не трябва да бъде по-ранна от 30 дни преди датата на прегледа. Направлението може да бъде издадено както от личния общопрактикуващ лекар, така и от специалист с друга клинична специалност. При направление от НЗОК можете да ползвате правото си на вторични прегледи в рамките на 45 дни след първичната консултация независимо от броя на прегледите.

Заплащане на такса при преглед по здравна каса:

При преглед с направление №3 заплащате потребителска такса в размер на 2,40 лви 1,00 лв. за жени, навършили 60 години и мъже, навършили 63 години.

Потребителска такса не заплащат:

  • Деца до 18 годишна възраст
  • Бременни и родилки до 45 дни след раждането
  • Пациенти със злокачествени новообразувания
  • Хора със заболявания, определени по списък към Националния рамков договор
  • неработещи членове на семейството, независимо дали получават обезщетения от Бюрото по труда
  • ветерани от войните, военноинвалиди
  • Задържани под стража или лишени от свобода
  • Социално слаби, получаващи помощи и хора, настанени в институции според Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
  • Медицински специалисти (завършили медицински училища)
  • Здравноосигурен, страдащи от заболявания с тежка степен на намалена работоспособност, съгласно “Наредба за медицинска експертиза на работоспособността”

Самофинансиране:

Пациентът сам заплаща разходите за лечението си. Заплащането се извършва на регистратурата на Дерматологична клиника „София”, съобразно действащия ценоразпис, който можете да видите на сайта ни или на място в клиниката. Информация за цената на конкретна процедура можете да получите и от служителят на Регистратура. При заплащане на услугите в клиниката ще получите финансов документ. При желание от Ваша страна ще Ви бъде издадена и фактура за направените разходи.С оглед улесняване на диагностичния процес и по-бързо постигане на оптимални терапевтични резултати е добре да носите цялата си налична медицинска документация, както и лекарствените средства които сте използвали до момента и да ги предоставите на Вашия специалист при прегледа.