Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Първо посещение

При първото Ви посещение ще бъдете посрещнати от регистратора на клиниката, където  можете да отправите всички свои въпроси както във връзка с дейността ни, така и свързани с възможностите за ползване на услугите ни.

Отделете достатъчно време, за да се запознаете с възможностите за диагностика и лечение, които предлагаме, както и за процедурите, които можете да направите при нас.

Регистраторът ще Ви предостави листовка с актуалните в момента промоции, от които можете да се възползвате, както и цялостната ценова листа на предлаганите услуги.

По време на първото си посещение ще бъдете регистриран като пациент на Дерматологична клиника „София”. На регистратурата ще Ви предоставят формуляр за попълване на личните данни, необходими при обработване на медицинската Ви информация, както и тези, които ще ни позволят да се свържем с Вас в случай, че медицинското Ви състояние налага това. Клиниката е регистрирана като администратор по Закона за защита на личните данни, следователно получените от Вас данни ще бъдат използвани единствено и само за нуждите на диагностично-лечебния процес.

При всяко следващо посещение регистрирането на прегледа Ви ще става или по трите имена или по ЕГН, които трябва да предоставите на регистратора.

При всяко посещение ще Ви бъде предоставена и анкета, целта на която е да ни помогне да установяваме своевременно пропуските в дейността си и да поддържаме високо качество на медицинските услуги, които извършваме. Попълването на анкетата не е задължително, но чрез това ще ни помогнете да организираме и подобрим работата си.

Ако в хода на прегледа от лекаря Ви бъдат назначени допълнителни изследвания, можете да се информирате още в кабинета относно възможността да направите изследванията в клиниката. Подробна информация за възможностите за лабораторни изследвания можете да получите и на регистратурата на клиниката.