Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Микробиологично изследване

Диагностицирането на кожните заболявания изисква прилагането на различни техники, които да подпомогнат откриването на причинителя на заболяването.

Микробиологичното изследване на натривка от кожа или косъм е сред основните диагностични методи при съмнение за бактериална или гъбична инфекция. След взимането на материал той се поставя в специална транспортна среда. За по-точната идентификация на различните бактериални видове се използват различни хранителни среди. Култивирането на материала в хранителната среда се осъществява за период от 1 до 3-4 денонощия. Резултатът от микробиологичното изследване ни дава информация за конкретния бактериален причинител на заболяването, както и видовете антибиотици, към които той е чувствителен.