Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Изследване за гъбична инфекция – културелно изследване

Диагностиката на заболяванията на скалпа изисква прилагането на различни диагностични техники, които да подпомогнат откриването на причинителя на заболяването.

При съмнение за гъбична инфекция на кожата един от основните диагностични методи е културелното изследване на материал от кожа, нокът или косъм. При теста се използват специални среди, в които се поставя изследваният материал и същият/същите  се съхранява на сухо място за период между 2 и 6 седмици. Тестът се отчита в края на този период и по вида на средата може да се разбере дали човек е инфектиран с гъбична инфекция и каква точно, или заболяването е предизвикано от бактерии.