Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Изследване за гъбична инфекция – нативна микроскопия

Диагностиката на заболяванията на скалпа изисква прилагането на различни диагностични техники, които да подпомогнат откриването на причинителя на заболяването. При съмнение на лекаря за инфекция, един от основните диагностични методи е микроскопското изследване на неоцветена натривка от кожа или косъм, нар. нативна микроскопия. Нативното микроскопско изследване е помощен метод, който позволява бърза диагностика на инфекциозните заболявания на кожата/лигавиците и различаването им от други възпалителни заболявания без инфекциозен характер. Най-често микроскопско изследване се провежда при съмнение за гъбична инфекция на кожата, ноктите или косата.

Нативно микроскопско изследване се извършва при 30-40% от прегледите за проблеми на скалпа. Нативната микроскопия предоставя възможност за бърза диагностика още при първия преглед и изписване на лечение в деня на  посещението при лекаря.