Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Преглед за полово-предавани инфекции

Прегледът за полово-предавани инфекции включва разговор с консултиращия лекар, който се информира за всички минали и настоящи оплаквания, свързани с кожата, както и за наличието на съпътстващи  заболявания. В хода на прегледа лекарят ще огледа видимите лигавици. Информацията, получена при разговора и промените по кожата и лигавиците в областта на външните полови органи позволяват поставянето на диагноза на заболяването или изграждането на хипотеза за същността му и провеждане на допълнителни изследвания.

При жената прегледа за полово-предавано заболяване е свързано с преглед в седнало положение на гинекологичен стол и поставяне на спекулум във влагалището. Подобен преглед може да бъде направен и при девствени момичета, но той не се извършва с инструмент, за да не се наруши целостта на девствената ципа. Прегледът в гинекологично положение не изисква специална подготовка, освен ако лекарят не ви каже за такава.

В хода на диагностицирането на болестта е възможно да бъдат препоръчани и допълнителни изследвания – изследвания на кръвта и урината, взимане на биопсия от лигавица или кожа в гениталната зона, микроскопско изследване на нативен препарат, микробиологично изследване и др.

След обсъждане на възможните причини за възникване на заболяването лекарят предлага възможна схема за лечение.

Резултатите от прегледа и изследванията се въвеждат и съхраняват в специализирана и защитена компютърна информационна програма. Данните от нея се натрупват при посещенията на пациента в личен картон, който се съхранява при лекуващия лекар. Медицинската и лична информация, които са станали обект на обсъждане по време на прегледите са недостъпни за трети лица и се защитават по Закона за запазване на личните данни.