Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Скарификационна проба или проба за алергия към медикамент

(Тестуване за чувствителност към медикаменти)

Скарификационната проба се използва за установяване на индивидуална, повишена чувствителност към различни медикаменти, които предстои да бъдат инжектирани в организма – обазболяващи вещества при хирургична интервенция, антибиотични разтвори при инфекциозно заболяване и др. При теста лекарствения разтвор се накапва върху одраскване (скарификация) на кожата, направено с тънка стерилна игла. Пробата към медикамента се сравнява с реакцията спрямо вода, използвана като контролна проба. Тестът се отчита след 20 минути, а при нужда - и след 6 часа.