Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Проводна анестезия

Обезболяване на област от кожата, която се инервира от определен нерв, се осъществява чрез инжектиране около нерва на обезболяващ разтвор. Този тип анестезия се прилага най-често в областта на крайниците – пръсти, длан, ходило, както и при обезболяване на части от лицето.