Дерматологична клиника София

Дерматологична клиника  София

Инфилтрационна анестезия

Обезболяването на пациента при извършването на по-големи хирургични интервенции се извършва  чрез т.нар. инфилтрационна анестезия. При този тип обезболяване в зоната, в която ще се осъществява хирургичната манипулация, се инжектира обезболяващ разтвор. Около 2-5 минути след инжектиране на разтвора зоната е напълно обезболена, като ефектът от анестезията продължава 40 -80 минути.