print | close

Микроскопско изследване на препарат, оцветен по метода на Gram


Диагностиката на полово-предаваните заболявания изисква прилагането на различни диагностични техники, които да подпомогнат откриването на причинителя на заболяването. Един от основните диагностични методи при съмнение за полово-предавана бактериална инфекция е микроскопското изследване на натривка, оцветени по метода на Грам.  Тази техника позволява разграничаването на различни видове бактерии, гъбички и дрожди. Микроскопското изследване е неотменна част от общата оценка на пациента при съмнение за полово-предавана инфекция и често позволява поставяне на диагнозата още в момента на прегледа и навременно предписване на лечение. В случаите, когато тази микроскопия не е достатъчна за точното диагностициране на причинителя на заболяването тя насочва лекаря към търсене на конкретната причина за заболяването и скъсява времето от първия преглед до момента на предписване на лечение.

Същност на метода

Взетият върху стъкло материал са фиксира чрез задържане на пламъка на спиртна лампа и се оцветява с лабораторни бои по метода на Gram. Така полученият оцветен препарат се суши на стайна температура и се  гледа под микроскоп.

Предимства на метода

Бърза диагностика, която позволява започване на лечението още в деня на първия преглед. Лесна, евтина и точна диагностика при гонорея или друго остро настъпило бактериално възпаление на гениталната област.

Недостатъци на метода

Ориентировъчен метод при много от видовете бактерии, причиняващи възпаление на гениталната система – хламидия, микоплазма, уреаплазма и др. В случай, че чрез него не се докаже причинителя се изискват допълнителни специфични изследвания.

close